Say Cheese spiller på Vesterbro festivalen

Graense-loes spiller Say Cheese på Vesterbrofestivalen fredag den 13 Marts kl. 14. Forestillingen spiller i U kirken i Dannebrogsgade.
Tjek festivalens hjemmeside for info:

https://vesterbroteaterfestival.wordpress.com/say-cheese/